Digitaal Loket - voor de gemeenten Ommen en Hardenberg

Geboorte, aangifte

Na de geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente waar het kind geboren is. Dit moet u binnen drie werkdagen doen. U kunt aangifte online doen, maar moet voor een handtekening nog wel naar het gemeentehuis.

U kunt de geboorteaangifte van uw kind digitaal doorgeven. Zo kunt u samen met uw (eventuele) partner de aangifte doen vanuit huis, ziekenhuis of iedere andere locatie.

Online aangifte van een geboorte doorgeven (kind geboren in de gemeente Hardenberg)
Online aangifte van een geboorte doorgeven (kind geboren in de gemeente Ommen)

Als u online aangifte doet, moet u binnen drie werkdagen na de geboorte uw handtekening onder de geboorteaangifte zetten. Dat kan op afspraak in het gemeentehuis.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

U kunt uw eerste kind de achternaam van de vader of moeder geven. Als u meer kinderen krijgt binnen de relatie, zullen die dezelfde achternaam krijgen als het eerste kind.


Aanpak: 

Als u ervoor kiest om aangifte van de geboorte te doen op het gemeentehuis, heeft u de volgende documenten nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een doktersverklaring, als hiernaar gevraagd wordt
  • eventueel een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind


Kosten: 

Aan het doen van geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden.


Voorwaarden: 

In de volgende gevallen mag u aangifte doen:

  • U bent de vader of moeder van het kind.
  • U was bij de geboorte aanwezig.
  • U bent bewoner van het huis waar het kind is geboren.
  • U bent het hoofd van de inrichting waar het kind is geboren.

Als niemand geboorteaangifte kan doen, zal de burgemeester of een ambtenaar dit doen.

DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de gemeenten Ommen en Hardenberg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"