Digitaal Loket - voor de gemeenten Ommen en Hardenberg

Melding Openbare Ruimte

U kunt bij de gemeente terecht met een klacht over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente een klacht indienen over:

  • afval,
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • voetpaden en fietspaden,
  • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes,
  • stoplichten,
  • verkeersborden en -tekens,
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

Aanpak: 

U kunt uw melding online doorgeven. U kunt er voor kiezen om dit met of zonder uw DigiD te doen. Bij het gebruik van uw DigiD wordt een aantal van uw gegevens vooraf ingevuld.

Voor inwoners van de gemeente Hardenberg:

Voor inwoners van de gemeente Ommen:Contact: 

U meldt de klacht bij de gemeente.


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de gemeenten Ommen en Hardenberg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"