Digitaal Loket - voor de gemeenten Ommen en Hardenberg

Melding Openbare Ruimte

U kunt bij de gemeente terecht met een klacht over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente een klacht indienen over:

  • afval,
  • asfalt-, klinker- en onverharde wegen,
  • voetpaden en fietspaden,
  • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes,
  • stoplichten,
  • verkeersborden en -tekens,
  • straatmeubilair zoals zitbanken, en
  • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

Aanpak: 

Melding Openbare Ruimte (zonder DigiD)Contact: 

U meldt de klacht bij de gemeente.


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij de gemeenten Ommen en Hardenberg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"